Sodelavci

Vse pravne zadeve nam ureja odvetnica Katarino Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljubljana, tel. (01) 426-13-94, katarina.magyar@gmail.com glede sestave pogodb, pregleda zemljiškoknjižnega stanja, urejanja zemljiškoknjižnega stanja, svetovanja v pravnih zadevah, zastopanja,

Sodelujemo zlasti z notarko Natašo Erjavec, Tržaška 2, Ljubljana, tel. (01) 426-76-33, (041) 680-258, info@notarkaerjavec.si in tudi z vsemi drugimi notarji.

Drugi koristni kontakti:

image